Sunday, 3 May 2015

Fatwa Kebangsaan GST

Dah tentu kita pakai fatwa, kita ada majlis fatwa kebangsaan. Mereka inilah bertanggungjawab mengkaji secara syariah apa-apa isu yang melibatkan hukum hakam terhadap orang awam. 

Memanglah adanya perselisihan pandangan dari kalangan ulama, tetapi ulama-ulama muktabar berpandangan apabila satu pandangan telah diambil oleh amir yang memerintah, maka pandangan itulah yang terpakai.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...